Στο σχολείο μας, στο Α΄ τετράμηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκαν 4 προγράμματα Ε.Ε., τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ως ακολούθως. 

Α΄ ΤΑΞΗ

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Εκπαιδευτικός: Ταμιωλάκη Μαρίνα, ΠΕ06

Σελίδα στο facebook με φωτογραφίες των μαθητών της ομάδας

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 

Ηλεκτρονική παρουσίαση

 

Βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές

Μπορείτε να το κατεβάσετε μαζί με το υπόλοιπο υλικό

 

Έντυπο βιβλιάριο με το υλικό της έρευνας 

 

 

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ

Εκπαιδευτικός: Ψαράκης Κωνσταντίνος, ΠΕ03

 

 

Β΄ ΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Εκπαιδευτικός: Τουτουδάκη Μαρία, ΠΕ11

Η σημασία της διατροφικής πυραμίδας

Φυλλάδιο

 

 

Αναφορά

 

 

Ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών

 

 

Επικίνδυνα συντηρητικά τροφίμων

 

 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΟΧΗΣ

Εκπαιδευτικός: Τουτουδάκη Μαρία, ΠΕ11

Δημιουργία Κήπου

 

Πως η τεχνολογία βοηθάει την καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων

Παρουσίαση

Αναφορά

 

 

Αντιμετώπιση ασθενειών

Παρουσίαση

Αναφορά